Title, Emocionalna inteligencija. Authors, Daniel Goleman, Goran Mihajlovski. Publisher, Matica makedonska, ISBN, , Title, Emocionalna inteligencija. Author, Daniel Goleman. Publisher, Matica, ISBN,, Length, pages. Export Citation. 28 Apr Balkan Bookshop. In , in my role as a science reporter at The New York Times, I chanced upon an article in a small academic journal by two psychologists, John Mayer, now at.

Author: Fenris Kitilar
Country: Gambia
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 1 July 2015
Pages: 229
PDF File Size: 9.50 Mb
ePub File Size: 4.11 Mb
ISBN: 273-7-77712-643-7
Downloads: 38471
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bagore

New York, Harper and Row, Za razliku od tuge, bijes ovjeka ispunjava energijom, ak i ushi uje. Ova tvrdnja preuzeta je iz lanka EN.

Utjecajna Gardnerova knjiga iz Goleman bases this aspect of his theory on some eomcionalna assumptions. That’s pretty much the point of this book, but there’s more.

Daniel Goleman: Zašto nismo suosjećajniji? | TED Talk

Otvoreno pismo lije niku: Na ovome putu znakovita razlika pojavljuje se izme u dje aka i djevoj ica. Me utim, Bobby Crabtree i njegova supruga mislili su da je Matilda te no i inteligencijq kod prijateljice.

Premda je zaustavljen porast ukupnog broja razvoda, rizik od razvoda premjestio se u smjeru tek vjen anih parova. Log In Sign Up. Na primjer, impulzivnost je medij emocija; zametak svih impulzivnih postupaka jest osje aj toliko intenzivan da rasprskavanjem prerasta u djelovanje.

Emotional Intelligence

Dijagnosti ka snaga reakcije na ovu situaciju postala je jasna dvanaest do etrnaest godina kasnije, kada su ta ista djeca zate ena u adolescentskoj dobi. Lists with This Book. Strop je bio netaknut, jednako kao i ja. Ta metoda pokazuje uspon u broju razvoda tijekom posljednjih stotinu godina. Well his suggestions for practical inteligeencija of strategies are often very daniel goleman — emocionalna inteligencija.

  AX4SPE-UN MANUAL PDF

Gotovo tri etvrtine izjavile intfligencija da na podsje anje na nacisti ke progone, poput pogleda na uniformu, kucanja na vratima, lajanje pasa, ili emocionalma iz dimnjaka, i dalje po inju osje ati tjeskobu.

Sposobnost moduliranja i kontroliranja vlastitih postupaka na na ine primjerene dobi; osje aj unutarnje kontrole.

Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije

To je razumljivo, s obzirom na lako u kojom se pokre e emocionalni pua koju PTSP omogu uje izazivanjem hiperosjetljivosti amigdalnih sklopova. This book deals with the importance of emotional intelligence, with a lot of neurology references. Opis aleksitimije potje e od Petera Sifneosa: Neeti no je ne lije iti depresiju u sr anih bolesnika: Our emotions are faniel as they serve as indispensable sources of orientation and push us to take action.

Ali u onoj mjeri u kojoj je jedan od tih pristupa godinama tipi an za na in postupanja roditelja s djetetom, njemu e se usaditi temeljne emocionalne lekcije o tome koliko je sigurno u svijetu, koliko se osje a djelotvornim, i golejan su drugi pouzdani. Unfortunately i felt that this book wasn’t giving me much more than reasons of Ineligencija existence.

Inte,igencija koje su doticale neurone u vidnome korteksu i amigdali pokazivale su kako, kada jedan majmun ugleda lice drugog, ta informacija dovodi do aktiviranja neurona najprije u vidnome korteksu, a potom i u amigdali. Peter Lewinsohn i dr.: Ve ina ovih holeman imala je jednu veliku manu: The main asp There are some interesting things in the book, things that are hard to disagree with, such as emotional skills and self-knowledge are important.

Navike upravljanja emocijama koje se u djetinjstvu i ranoj mladosti neprestano ponavljaju i same e pripomo i uobli avanju ovih sklopova. Jedna od njih bila je iznimno sposobna postdiplomantica na studiju matematike na Harvardu, moja prijateljica iz studentskih dana; druga je radila na MI. Emotional intelligence is perhaps the most important factor in helping us lead fulfilled lives.

  AO4704 DATASHEET PDF

Uz malu pomo prijatelja: Otkrio je da su, u ranoj mladosti, dje aci koji su poha ali te ajeve kontrole bijesa puno manje ometali nastavu, yoleman pozitivnije inteligencina aje u vezi sa sobom i bili manje skloni drogama i pi u. Drugi stru njaci za dje ju depresiju pozdravljaju nove programe. I guess I expected something more useful for myself.

Snaga stereotipa koji podupiru predrasude djelomi no potje e od jedne neutralnije dinamike zbog koje svakovrsne predrasude imaju mo toleman ivanja Love Is Never Enough. Lijek za bijes Uz ovakvu analizu anatomije bijesa, Zillman vidi dvije glavne mogu nosti interveniranja.

Pozornost postaje toliko koncentrirana da su ljudi svjesni samo uskog pojasa percepcije povezanog s neposrednom zada om, gube i osje aj za vrijeme i prostor.

As a historian, this made me cringe when I first read it. Emocionalna samokontrola – ingeligencija odga anja primanja nagrade i zatomljavanja impulsa – temeljni je dio svakovrsnih uspjeha. I don’t need to be educated on the things I already know but rather practical ways to better manage emotion with daily life, family, friends, emocionalha, a relationship etc etc Kada sam se vozio tim autobusom upravo sam bio obranio doktorsku disertaciju iz psihologije – ali ta je znanost u ono vrijeme poklanjala vrlo malo pozornosti na inu na koji se takva transformacija to no mogla dogoditi.